EDUCHEMLAB PLATFORMA EDUKACYJNA
Platforma edukacyjna z chemii przeznaczona dla uczniów szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego
z chemii na poziomie rozszerzonym.

W skład platformy wchodzą: materiały opracowane zgodnie
z podstawą programową z chemii, zadania autorskie, filmy edukacyjne, zdjęcia, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
i inne.
Materiały Edukacyjne
Skuteczna forma powtórki do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Cały materiał został podzielony na kilkanaście działów, a każdy z nich zawiera: najważniejsze informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę , przykłady, które warto zapamiętać lub przećwiczyć, zadania autorskie oraz te z ubiegłorocznych matur. Dodatkowo wiele z nich zostało wzbogaconych o autorskie zdjęcia, filmy oraz animacje i zadania projektowo-doświadczalne.
Galeria filmów
Doświadczenia chemiczne zrealizowane w szkolnym laboratorium naszej szkoły pozwolą Ci lepiej zapamiętać przebieg i efekty reakcji chemicznych wymaganych w podstawie programowej na egzaminie maturalnym z chemii. Nagrania zawierają spis odczynników, kolejne etapy praktycznego wykonania oraz obserwacje, na podstawie których będziesz mógł samodzielnie sformułować wnioski.
Testy
Doświadczenia chemiczne zrealizowane laboratorium naszej szkoły pozwolą Ci lepiej zapamiętać przebieg i efekty reakcji chemicznych wymaganych w podstawie programowej na egzaminie maturalnym z chemii. Nagrania zawierają spis odczynników, kolejne etapy praktycznego wykonania oraz obserwacje, na podstawie których będziesz mógł samodzielnie sformułować wnioski.
Więcej